Rodzaje kursów

Informacje wspólne dla wszystkich rodzajów kursów

 • prezentujemy krótkie charakterystyki kursów, na które można wyjechać za pośrednictwem T&T
 • każda z oferowanych przez nas szkół inaczej organizuje naukę i czas pozalekcyjny
 • zachęcamy do uważnego zapoznania się z naszymi propozycjami i wyboru tej, która najbardziej Ci odpowiada
 • na stronach poszczególnych szkół zamieściliśmy szczegółowe informacje - jeśli wybór kursu będzie sprawiał Ci trudność prosimy o kontakt - z pewnością pomożemy w doborze odpowiedniego kursu
 • przy wyborze szkoły warto zwrócić szczególną uwagę na: lokalizację szkoły, jej wyposażenie, liczbę uczniów w grupie, czas trwania jednej lekcji, zakres świadczeń wliczonych w cenę, dostęp do dodatkowych materiałów dydaktycznych (biblioteki, laboratorium, internetu) oraz dodatkowe koszty, jakie będą związane w wyjazdem np. koszt dojazdu od rodziny goszczącej / akademika do szkoły

 • Ogólny

 • mają na celu doskonalenie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania - niemniej jednak największy nacisk położony jest na ćwiczenie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu
 • dostępne są dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania, można wyjechać w ciągu całego roku na dowolną liczbę tygodni (min. 2 tygodnie), naukę można rozpocząć prawie w każdy poniedziałek
 • zajęcia prowadzone są w grupach międzynarodowych (przeważnie 8-12 osób) - niektóre reprezentowane przez nas szkoły oferują naukę w bardzo małych grupach (2-6 osób)
 • istnieje możliwość wyboru liczby lekcji tygodniowo: kursy standardowe (15-20 lekcji), intensywne (21-30 lekcji) i superintensywne (30-50 lekcji)
 • oferowane przez nas szkoły posiadają dobrze wyposażone biblioteki, laboratoria komputerowe, z których można bezpłatnie korzystać po lekcjach
 • w niektórych szkołach można bezpłatnie korzystać z Internetu i poczty elektronicznej
 • po lekcjach szkoły organizują program zajęć kulturalno-rekreacyjnych: zwiedzanie atrakcji turystycznych, miasta i okolicy, wyjścia do kina, teatru lub muzeum, filmy wideo, dyskusje, dyskoteki i wyjścia do pubu, sobotnie całodniowe wycieczki, uprawianie ulubionych sportów itp. - część zajęć wliczona jest w cenę kursu a część dodatkowo płatna

 • Wakacyjny

 • kursy zorganizowane są na bazie kursów języka ogólnego
 • odbywają się w okresie letnim (połowa czerwca - koniec sierpnia) i zakładają połączenie nauki języka obcego ze zwiedzaniem i wypoczynkiem
 • podczas tych kursów szkoły organizują szeroki program zajęć pozalekcyjnych - bardzo często jest on w całości wliczony w cenę lub wymaga wniesienia opłat za wstęp do zwiedzanych obiektów (patrz tygodniowe plan zajęć w danej szkole) - w związku z tym, iż program sportowo-rekreacyjny zajmuje znaczną część dnia szkoły oferują zazwyczaj kursy w wymiarze 15-20 lekcji tygodniowo
 • osoby, które chcą skupić się głównie na nauce mogą wykupić kurs o większej intensywności
 • kursy wakacyjne pozwalają jednocześnie poprawić znajomość języka obcego i są okazją do spędzenia niezapomnianych wakacji za granicą

 • Dla dzieci i młodzieży

 • większość reprezentowanych przez nas szkół oferuje kursy dla dzieci i młodzieży
 • z kursów mogą skorzystać osoby w wieku 7-17 lat (w zależności od szkoły)
 • niektóre szkoły stosują inne kryteria wiekowe np. 17-21
 • kursy wakacyjne obejmują zajęcia w wymiarze 15-20 lekcji tygodniowo (można zamówić więcej) oraz bardzo bogaty program zajęć pozalekcyjnych
 • osoby do 18-tu lat znajdują się pod stałą opieką pracowników szkoły
 • osoby powyżej 18-tu lat mogą natomiast organizować swój wolny czas samodzielnie
 • odczas kursu uczniowie mogą zamieszkać z lokalnymi rodzinami lub w akademiku
 • w większości szkół opłata za kurs zawiera wszystkie świadczenia

 • Ogólny + Biznesowy

 • zazwyczaj obejmują lekcje języka ogólnego i popołudniowe zajęcia z danej dziedziny np. Business English, prawo, medycyna, turystyka, wojskowość, kursy dla nauczycieli
 • kursy popołudniowe charakteryzują się mniejszą liczebnością grup (zazwyczaj 3-6 osób)
 • niektóre szkoły oferują kursy skupiające się wyłącznie na danej dziedzinie np. języku Business English
 • istnieje również możliwość rezerwacji dodatkowych popołudniowych lekcji indywidualnych, które będą koncentrowały się na konkretnych potrzebach ucznia
 • po południu i/lub wieczorem można wziąć udział w programie rekreacyjno-rozrywkowym
 • zajęcia specjalistyczne mogą również obejmować zagadnienia z zakresu kultury oraz sztuki kulinarnej

 • Executive - dla kadry menedżerskiej > efektywna komunikacja w biznesie

 • szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej - wszystkie szczeble zarządzania
 • istnieje możliwość organizacji szkolenia tygodniowego lub większej liczby tygodni, dla osób mocno zapracowanych organizowane są bardzo intensywne szkolenia weekendowe
 • zajęcia prowadzone są w bardzo małych grupach (2-6 osób) lub w formie lekcji indywidualnych
 • dolna granica wieku uczniów to @ 25 lat (w zależności od szkoły)
 • główny cel szkolenia: efektywna komuniacja w środowisku biznesowym
 • istnieje możliwość oraganizacji specjalistycznego szkolenia w danej dziedzinie, np: human resources, prawo, finanse, marketing, negocjacje, prezentacje, dyplomacja, medycyna, technika, motoryzacja
 • po południu i/lub wieczorem można wziąć udział w programie rekreacyjno-rozrywkowym

 • Egzaminacyjny

 • kursy mają na celu przygotowanie ucznia do określonego egzaminu z danego języka
 • część naszych Partnerów ma prawo przeprowadzania niektórych egzaminów w swojej siedzibie
 • w zależności od szkoły kursy egzaminacyjne organizowane są jako odrębne kursy lub część zajęć kursu poświęcona jest przygotowaniu do egzaminu
 • po południu i/lub wieczorem można wziąć udział w programie rekreacyjno-rozrywkowy

 • Indywidualny

 • kursy przeznaczone są dla osób, które w krótkim czasie chcą zrobić znaczny postęp w znajomości języka i skoncentrować się na określonych zagadnieniach i umiejętnościach
 • szkoła przeprowadza szczegółową analizę potrzeb i opracowuje program zajęć dla ucznia - można wykupić lekcje z zakresu języka ogólnego lub specjalistycznego
 • istnieje możliwość ustalenia liczby lekcji tygodniowo
 • po południu i/lub wieczorem można wziąć udział w programie rekreacyjno-rozrywkowym

 • Długoterminowy

 • kursy adresowane są do osób, które zamierzają uczyć się przez dłuższy czas
 • podczas tych kursów można przygotować się do egzaminów wstępnych na zagraniczną uczelnię (np. IELTS) lub do zdawania określonego egzaminu (np. FCE)
 • opłaty za naukę na tych kursach są niższe lub można uzyskać rabat
 • po południu i/lub wieczorem można wziąć udział w programie rekreacyjno-rozrywkowym
 • kursy długoterminowe oferowane są przez wszystkie szkoły reprezentowane przez T&T

 • Praktyki zawodowe (Internship, Work Experience, Co-Op Programme)

 • pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego m.in. w takich branżach jak: bankowość, księgowość, prawo, marketing i reklama, turystyka, hotelarstwo, gastronomia, informatyka, nieruchomości, itp
 • praca w renomowanej firmie stanowi istotne wzbogacenie CV oraz daje możliwość ćwiczenia języka angielskiego w konkretnych środowiskach zawodowych
 • programy praktyk zawodowych w zależności od ich specyfiki oraz instytucji, które je organizują noszą różne nazwy: Internship Programme (również Intership), Work Experience Programme oraz Co-Op Programme
 • programy praktyk zawodowych zazwyczaj są niepłatne, oznacza to, iż praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę

 • Zawodowe

 • przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu m.in: biznesu, marketingu, turystyki, hotelarstwa, informatyki, sztuki kulinarnej, itp.
 • do uczestniczenia w tych szkoleniach nie jest wymagana udokumentowana znajomość języka obcego, niemniej jednak należy go znać przynajmniej na poziomie @ B1-B2
 • szkolenia zawodowe mogą trwać od kilku do kilkudziesięciu tygodni i kończą się uzyskaniem odpowiedniego dyplomu lub certyfikatu

 • Studia

 • pozwalają na uzyskanie dyplomu w jednej z następujących dziedzin: biznes (Business), informatyka (Information Technology), nauki społeczne i humanistyczne (Liberal Arts), sport, inne
 • możliwe jest również podjęcie studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych
 • aby przystąpić do studiów, należy posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego (np. egzamin IELTS) oraz odpowiednie wykształcenie - w przypadku studiów podyplomowych tytuł magistra lub licencjata w podobnej dziedzinie
 • rok akademicki składa się najczęściej z trzech trymestrów
 • po ukończeniu studiów lub w ich takcie można podjąć praktyki w zagranicznych firmach

 • Dla osób w wieku od 40-50 lat (40-50+)

 • kursy adresowane są dla osób powyżej 40-50-go roku życia (w zależności od szkoły)
 • stanowią idealne połączenie nauki języka obcego z odkrywaniem kultury danego kraju
 • kursy ma na celu ćwiczenie umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
 • szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność płynnego wypowiadania się
 • w programie kursu przewidziane są również zajęcia rekreacyjne
 • Facebook
  Google+