Świetlica edukacyjna

Zasady działania świetlicy edukacyjnej

  • korzystanie ze świetlicy edukacyjnej jest odpłatne – patrz cennik poniżej
  • świetlica edukacyjna jest czynna w godz. 07:30-16:00
  • polega na uczestnictwie dziecka w wybranych zajęciach edukacyjnych (np. pomoc w odrabianiu prac domowych, przygotowanie do sprawdzianów / egzaminów, nadrabianie zaległości szkolnych, koła zainteresowań, matematyka, szachy itp)
  • dzieci mają zapewnioną opiekę tylko w czasie trwania zajęć, na które są zapisane a nie w całym okresie wyznaczonym przez godziny pracy świetlicy
  • zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej
  • mogą odbywać się w formie lekcji grupowych lub indywidualnych
  • dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane z naszych zajęć przez rodziców / opiekunów lub przez naszego pracownika – szczegóły: www.tt.edu.pl/KJTT/odbior.pdf

 

* * *

Cennik zajęć w świetlicy edukacyjnej

Liczba osób w grupie

Cena za zajęcia trwające 60 minut
w każdym przypadku cena w PLN / osobę / zajęcia */**

4-6

25,00

3

35,00

2

50,00

1

80,00

* minimalna liczba zajęć wynosi 10
** oferta cenowa obowiązuje do odwołania

Facebook
Google+