Praktyki Zawodowe | Internships

Cena programu

570 GBP + koszty kursu (min 4 tygodnie) i zakwaterowania

Cena zawiera

opłatę wpisową, pzrygotowanie do podjęcia praktyk, wskazanie miejsca praktyk zgodnych z zainnteresowaniami

Terminy rozpoczęcia

każdy poniedziałek
Facebook
Google+