Praktyki Zawodowe | Unpaid Work

Cena programu

1800 AUD + cena kursu i zakwaterowania

Cena zawiera

test oceniający poziom językowy, przygotowanie kursu pod kontem przyszłego miejsca praktyk, znalezienie miejsca praktyk zgodnie z zainteresowaniami studenta, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Terminy rozpoczęcia

każdy poniedziałek
Facebook
Google+