Rabat 100 Minus

ZASADY UDZIELANIA RABATU

100 Minus

 

rabat wynosi 100,00 PLN (sto złotych 00/100) za każdego poleconego ucznia


przyznawany jest jednorazowo za polecenie naszych grupowych (grupy 3-6 osób) kursów językowych

 

dotyczy kursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

udzielany jest w przypadku, gdy osoba, której polecono kurs, zapisze się do grupy i dokona opłaty przynajmniej za jeden semestr


udzielany jest osobie polecającej na koniec semestru w formie odliczenia 100,00 PLN od należności za kolejny semestr

 

osoba polecająca winna być uczniem T&T

 

osoba polecana nie może być obecnym ani dawnym uczniem T&T

 

może być łączony z innymi rabatami obowiązującymi w T&T, ale nie dotyczy rodzeństw / rodziców / dzieci / małżonków – w tej sytuacji ma zastosowanie rabat rodzinny

 

w przypadku, gdy kilka osób poleci tego samego ucznia rabat w wysokości 100,00 PLN dzielony jest równo pomiędzy wszystkie osoby polecające

 

informację o poleceniu przekazuje T&T polecający przed rozpoczęciem kursu przez osobę polecaną

 

czas obowiązywania oferty: do odwołania

Facebook
Google+