Podręczniki

korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw zachodnich: Pearson Longman, Cambridge University Press, Oxford University Press, Heinemann, Max Hueber Verlag, Langenscheidt, Duden Verlag, Verlag fűr Deutsch, Klett, CLE International i Hachette

w przypadku zajęć grupowych materiały dydaktyczne są wliczone w cenę (książka ucznia + zeszyt ćwiczeń + kserokopie) 

Facebook
Google+