Odbiór dzieci ze szkoły

Zasady BEZPŁATNEGO odbioru dzieci

  • odbieramy i odprowadzamy dzieci z następujących szkół: SP 217 (ul. Paderewskiego), STO (Al. Sztandarów), SP 376 (ul. Ziemskiego), SP 189 (ul. Dwóch Mieczy)
  • usługa jest dostępna tylko w godz. od 07:30 (1-szy możliwa godzina odbioru ze szkoły) do 16:30 (zakończenie zajęć w T&T i odprowadzenie do szkoły)
  • dotyczy klas 0-3 SP
  • minimalna liczba dzieci jednorazowo odbieranych / odprowadzanych wynosi 4
  • wszystkie dzieci powinny być zgromadzone w ustalonym miejscu i o ustalonej godzinie - maksymalny czas oczekiwania wynosi 5 minut, po tym czasie nie odbieramy dziecka
  • po zajęciach w T&T dzieci są odprowadzane w ustalone miejsce i przekazywane opiekunom ze szkoły

 

* * *
Cennik odbioru dziecka ze szkoły – w przypadku grupy liczącej mniej niż 4 osoby

 

Liczba odbieranych dzieci
w tym samym czasie

Cena za semestr – 32 spotkania */**
w każdym przypadku cena w PLN / dziecko

SP 217

STO

SP 376

SP 189

4 i więcej

bezpłatnie

3

150

250

2

300

500

1

600

800

* płatność za usługę odbywa się semestralnie z góry

** oferta cenowa obowiązuje do odwołania

Facebook
Google+