Program pozalekcyjny

Ważnym elementem Twojego pobytu w szkole GLS Sprachenzentrum jest udział w programie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Program ten jest realizowany z udziałem opiekunów grup i/lub nauczycieli. Poniżej znajdziesz przykładowy program oferowany przez szkołę.

  • 2 zajęcia popołudniowe dziennie w miedzynarodowych grupach: zwiedzanie Berlina i Poczdamu, sport i gry
  • 1 całodniowa i 2 połdniowe wycieczki na tydzień do Berlina i Poczdamu
  • więcej info: English
  • Facebook
    Google+