Program pozalekcyjny

Ważnym elementem Twojego pobytu w szkole Harrow House International College jest udział w programie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Program ten jest realizowany z udziałem opiekunów grup i/lub nauczycieli. Poniżej znajdziesz przykładowy program oferowany przez szkołę.

przykładowe programy pobytu dla poszczególnych opcji (okres letni):

- grupa wiekowa: 8-11 lat, Young Learners (YL) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat w okresie wakacyjnym, 10-17 lat w okresie pozawakacyjnym, Junior English + Sport (JES) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat w okresie wakacyjnym, 10-17 lat w okresie pozawakacyjnym, Junior English + Sport + Tenis (JEST) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat, Junior English + Sport + Sporty Wodne (JESSW) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat, Junior English + Sport + Jazda Konna (JESJK) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat, Junior English + Sport + Golf (JESG) | English
- grupa wiekowa: 12-17 lat w okresie wakacyjnym, 10-17 lat w okresie pozawakacyjnym, Junior English + Wycieczki, Zabawa i Gry (JEWZG) | English
- grupa wiekowa: 14-17 lat, Junior English + Przygoda (JEP) | English
- grupa wiekowa: 14-17 lat, Junior English + Wyzwania Akademickie (JEWA) | English

więcej info:
- przykładowy program zajęć wieczornych (dotyczy tylko opcji YL) |  English
- przykładowy program zajęć wieczornych (dotyczy pozostałych opcji) |  English
- planowane wycieczki weekendowe (dotyczy wszystkich opcji) |  English

Facebook
Google+