Program pozalekcyjny

Ważnym elementem Twojego pobytu w szkole Studio Cambridge - Sir George jest udział w programie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Program ten jest realizowany z udziałem opiekunów grup i/lub nauczycieli. Poniżej znajdziesz przykładowy program oferowany przez szkołę.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć (plik PDF):
- plan zajęć English

Facebook
Google+