Program pozalekcyjny

Ważnym elementem Twojego pobytu w szkole Studio Cambridge - Sir Michael jest udział w programie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Program ten jest realizowany z udziałem opiekunów grup i/lub nauczycieli. Poniżej znajdziesz przykładowy program oferowany przez szkołę.

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć (plik PDF):
- program Global Leaders English
- program Creative Social Media English
- program ogólny rodzina goszcząca English
- program ogólny akademik English 
- wycieczki English

Facebook
Google+